Menu

แนวทางคำนวณยอดสุทธิของทะเบียนสวยไม่ยากในข้อเขียนนี้มีบอกเรื่องเบ็ดเตล็ดทั้งหมด

แนะนำเทคนิคการเลือกสรรซื้อทะเบียนสวย แบบง่ายๆช่วยเหลือให้คุณยายนั้นเลือกสรรทะเบียนสวยได้แน่นอนกับตัวคุณยายเยอะแยะที่สุดเรามีเทคนิค+ข้อเขียนเยอะแยะที่เกี่ยวกับทะเบียนสวยให้คุณยายได้อ่าน เช่นข้อเขียน อักษรทะเบียนที่เหมาะหนีหน้า ปกติอักษรทะเบียนที่เหมาะหนีหน้ามีไพ่ต่อแต้มหลายในการบวกลบคูณหาร แต่าเราก็มีวิถีทางบวกลบคูณหารอักษรทะเบียนสวยมาแนะนำคุณยายก็หมายถึง

ทะเบียนสวยวิธีการแบบนี้ครับ
ให้ทำการแปลงมูลค่าหมู่ลายลักษณ์อักษร 2 ตัวหน้าหนา แล้วไปเอามาบวกกับเบอร์ 4 ตัวข้างหลัง

2. ต่อจากนั้นเมื่อได้ผลบวกแล้วไป ดูความหมายตามหลักตัวเลขศาสตร์

ควรหลีกหนีหมู่ตัวอักษรลายลักษณ์อักษรจัญไรและตัวเลขจัญไร ไม่เหมาะมีในทะเบียนรถสวย

ทะเบียนสวยเทคนิคสำคัญหมายถึง แม้หลีกเลี่ยงตัวอักษรจัญไรและตัวเลขจัญไรไม่ได้ ไม่เหมาะให้ตัวเลขจัญไรวันเกิดเป็นตัวเลขตัวในที่สุดในทะเบียนรถสวย
พลังแห่งตัวอักษร ให้ใช้บวกลบคูณหารแบบนี้  ก ด ถ ท ภ ฤ = 1  /  ข บ ป ง ช = 2 /  ต ฑ ฒ ฆ = 3 /  ค ธ ร ญ ษ = 4  / ฉ แห่ง ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5  / จ ล ว อ = 6 / ซ ศ ส = 7 / ย ผ ฝ พ ฟ = 7  / ฏ ฐ = 9
ผลรวมเบอร์ที่ให้คุณยาย ระดับดีเยอะแยะ หมายถึง 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65  ตัวเลขผลบวกที่ให้คุณท่านระดับดี ดังเช่น 20, 32, 40, 44, 69, 79
เลขและอักษรจัญไรที่เหมาะหนีหน้าตามวันเกิด ในทะเบียนรถสวย

เกิดเวลากลางวันสุริยา ตัวเลข 6 ลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ )

เกิดเวลากลางวันจันทรา  ตัวเลข 1 อักษร ( อ )

เกิดเวลากลางวันวันอังคาร ตัวเลข 2 อักษรลายลักษณ์อักษร ( ก ข ค ฆ ง )

เกิดเวลากลางวันพุธตอนกลางวัน ตัวเลข 3 ลายลักษณ์อักษร ( จ ฉ ช ซ ฌ ญ )

เกิดเวลากลางวันพุธกลางคืน ตัวเลข 5 อักษรลายลักษณ์อักษร ( บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม )

เกิดเวลากลางวันพฤหัส ตัวเลข 7 ลายลักษณ์อักษร ( ด ต ถ ท ธ น )

เกิดเวลากลางวันวันศุกร์ ตัวเลข 8 ลายลักษณ์อักษร ( ย ร ล ว )

เกิด เวลากลางวันดาวเสาร์ ตัวเลข 4 ลายลักษณ์อักษร ( ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ แห่ง )

ทีนี้ลองดูมาดูตัวอย่าง เช่น เบอร์ทะเบียนตัวเลขสวย ศศ 5959 แปลงค่าตัวอักษรลายลักษณ์อักษร ศ=7, ศ=7 ได้ผลบวก หมู่ตัวอักษรลายลักษณ์อักษร หมายถึง 7 + 7 = 14 และผลบวกเบอร์ 4 ตัวข้างหลัง หมายถึง 5 + 9 + 5 + 9 = 28 นำผลที่ได้ลำลาบวกกัน ได้ตามที่แลเห็น 14 + 28 = 42 ให้ดูสัมพันธภาพระหว่างคำกับเครื่องหมายในภาษาตัวเลขศาสตร์ 42  หมายถึงผลบวกที่ให้คุณยายระดับดีเยอะแยะ เป็นอาทิ โดยเราก็นำวันเกิดของเรามาทำการเทียบไปเหตุด้วย เช่นเกิดเวลากลางวันสุริยา ก็ไม่เหมาะมีตัวเลข 6 และลายลักษณ์อักษร ( ศ ษ ส ห ฬ ฮ ) เช่นตัวอย่างนี้ทะเบียนรถนี้ก็ไม่เหมาะกับคนเวลากลางวันสุริยาเป็นอาทิ เนื่องด้วยมีอักษรกาลกินีอยู่ นั่นเอง

ทะเบียนสวยและอีกข้อเขียนนึงที่เราอยากแนะนำก็หมายถึง วิถีทางบวกลบคูณหารผลบวกของตัวเลขทะเบียนสวยตรงนี้สำคัญเยอะแยะเพื่อคนที่อยากได้จะไป

เลือกซื้อทะเบียนสวยเหมาะรู้ก่อนว่าผลบวกเท่าไหร่อาจได้อาจเสีย วันนี้เรามีวิถีทางบวกลบคูณหารผลบวกมาให้คุณยายดู

วิธีการบวกลบคูณหารผลบวกของทะเบียนสวย

แปลงมูลค่าหมู่ตัวอักษร 2 ตัวหน้าหนา แล้วไปเอามาบวกกับเบอร์ 4 ตัวข้างหลัง ซึ่งมูลค่าของตัวอักษรนั้นแปลงมูลค่าได้แบบนี้

ก ด ถ ท ภ ฤ            มีมูลค่าเท่ากับ  1
ข บ ป ง ช               มีมูลค่าเท่ากับ  2
ต ฑ ฒ ฆ                มีมูลค่าเท่ากับ  3
ค ธ ร ญ ษ               มีมูลค่าเท่ากับ  4
ฉ แห่ง ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ มีมูลค่าเท่ากับ  5
จ ล ว อ                  มีมูลค่าเท่ากับ  6
ซ ศ ส                     มีมูลค่าเท่ากับ  7
ย ผ ฝ พ ฟ               มีมูลค่าเท่ากับ  8
ฏ ฐ                        มีมูลค่าเท่ากับ  9

หลังจากได้ผลบวกแล้วไป ดูความหมายตามหลักตัวเลขศาสตร์ โดยเจียดกลุ่มตัวเลขศาสตร์ แบบนี้

– ตัวเลขผลบวกดีเยอะแยะ ได้แก่ 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 32, 36, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 50, 51, 54   ให้คุณยายระดับดีเยอะแยะ มีโอกาสประสบผลที่เกิดขึ้นสูง อุปสรรคน้อย รุ่งเรือง มหัทธนะ รวดเร็ว และมีความสุขในชีวิต

– ตัวเลขผลบวกดีพอสมควร ได้แก่ 8, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 26, 28, 31, 35, 38, 39, 47, 49, 52, 53   ให้คุณยายระดับดีพอสมควร เหนื่อยหน่อย มีอุปสรรค แต่ยังมีโอกาสประสบผลที่เกิดขึ้น แม้มีความพยายาม

– ตัวเลขผลบวกไม่ดีและเหมาะหลีกเลี่ยง ได้แก่ 3, 7, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 34, 37, 43, 48 ให้โทษ เนื่องด้วยเหนื่อยเยอะแยะ อุปสรรคเยอะแยะ เจอคำถามอ่อนๆปลุกใจ งานการ ไฟแนนซ์ ความรัก โอกาสเกิดเทกระจาดสูง เหมาะเปลี่ยน

นอกจากนี้ยังมีบทความทะเบียนสวยอีกมากมายติดตามได้ในเว็บไซต์เราเลย

http://tabienhit.com/